Oturum Aç

Program kapsamında okutulan tüm derslerin dönemlere göre gruplandırılmış halini aşağıda bulabilirsiniz. İlgili ders kapsamında okutulan açıköğretim kitabını indirmek için e-kitap sütununda yer alan simgeye tıklayınız.

​​​

1. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
TAR101UESKİ ANADOLU TARİHİTAR101U.pdf304,00
TAR109UHELLEN VE ROMA TARİHİTAR109U.pdf305,00
TAR103UİSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ ITAR103U.pdf304,00
TAR107UORTA ASYA TÜRK TARİHİTAR107U.pdf305,00
TAR111UOSMANLI TÜRKÇESİ ITAR111U.pdf305,00
TAR105UTARİH METODUTAR105U.pdf304,00
BİL101UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IBIL101U.pdf303,00

2. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
TAR108UBİZANS TARİHİTAR108U.pdf305,00
TAR106UBÜYÜK SELÇUKLU TARİHİTAR106U.pdf304,00
TAR102UESKİ MEZOPOTAMYA VE MISIR TARİHİTAR102U.pdf304,00
TAR110UİLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİTAR110U.pdf305,00
TAR104UİSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ IITAR104U.pdf304,00
TAR112UOSMANLI TÜRKÇESİ IITAR112U.pdf305,00
BİL102UTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ IIBIL102U.pdf303,00

3. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
TAR201UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITAR201U.pdf303,00
TAR203UORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİTAR203U.pdf304,00
TAR207UORTAÇAĞ-YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİTAR207U.pdf304,00
TAR211UOSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTITAR211U.pdf305,00
TAR209UOSMANLI TARİHİ (1300-1566)TAR209U.pdf305,00
TAR213UOSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ ITAR213U.pdf305,00
TAR205UTÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİTAR205U.pdf304,00

4. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
TAR202UATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITAR202U.pdf303,00
TAR216UOSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1703-1876)TAR216U.pdf305,00
TAR204UOSMANLI TARİHİ (1566–1789)TAR204U.pdf304,00
TAR212UOSMANLI TARİHİ (1789–1876)TAR212U.pdf305,00
TAR214UOSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ IITAR214U.pdf305,00
TAR206UOSMANLIDA İSKAN VE GÖÇTAR206U.pdf304,00
TAR208URUSYA TARİHİTAR208U.pdf304,00

5. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM301UALMANCA IALM301U.pdf303,00
FRA301UFRANSIZCA IFRA301U.pdf303,00
İNG301UİNGİLİZCE IING301U.pdf303,00
TAR307UOSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME HAREKETLERİ (1876-1918)TAR307U.pdf305,00
TAR311UOSMANLI DİPLOMASİSİTAR311U.pdf305,00
TAR309UOSMANLI İKTİSAT TARİHİTAR309U.pdf305,00
TAR303UOSMANLI TARİHİ (1876–1918)TAR303U.pdf304,00
SOS101USOSYOLOJİYE GİRİŞSOS101U.pdf304,00
TAR305UTARİHİ COĞRAFYATAR305U.pdf304,00

6. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM302UALMANCA IIALM302U.pdf303,00
TAR324UEĞİTİM TARİHİTAR324U.pdf303,00
FRA302UFRANSIZCA IIFRA302U.pdf303,00
İNG302UİNGİLİZCE IIING302U.pdf303,00
TAR310UMODERN ORTADOĞU TARİHİTAR310U.pdf305,00
TAR304UTÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİTAR304U.pdf305,00
TAR302UTÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASÎ TARİHİTAR302U.pdf304,00
TAR312UTÜRKİYE'DE DEMOKRASİ VE PARLEMENTO TARİHİTAR312U.pdf305,00
TAR306UXIX. YÜZYIL TÜRK DÜNYASITAR306U.pdf305,00

7. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM401UALMANCA IIIALM401U.pdf303,00
TAR403UÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASITAR403U.pdf304,00
FRA401UFRANSIZCA IIIFRA401U.pdf303,00
İNG401UİNGİLİZCE IIIING401U.pdf303,00
TAR401USÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA)TAR401U.pdf304,00
FEL401UTARİH FELSEFESİ IFEL401U.pdf304,00
TAR407UTÜRK BASIN TARİHİTAR407U.pdf304,00
TÜR201UTÜRK DİLİ ITUR201U.pdf303,00
TAR301UYAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİTAR301U.pdf304,00
TAR405UYAŞAYAN DÜNYA DİNLERİTAR405U.pdf304,00

8. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU​DERS ADI​E-KİTAP​SESLİ KİTAP​T​U​AKTS
ALM402UALMANCA IVALM402U.pdf303,00
TAR404UBİLİM TARİHİTAR404U.pdf305,00
FRA402UFRANSIZCA IVFRA402U.pdf303,00
TAR308UHUKUK TARİHİTAR308U.pdf303,00
İNG402UİNGİLİZCE IVING402U.pdf303,00
SNT402USANAT TARİHİSNT402U.pdf304,00
FEL402UTARİH FELSEFESİ IIFEL402U.pdf304,00
TÜR202UTÜRK DİLİ IITUR202U.pdf303,00
TAR406UTÜRK DÜŞÜNCE TARİHİTAR406U.pdf304,00
TAR402UTÜRK KÜLTÜR TARİHİTAR402U.pdf304,00